Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta mobbing w miejscu pracy

Szanowni Państwo,
celem przeprowadzenia poniższej ankiety jest zbadanie, czy w Państwa firmie występują działania charakterystyczne dla mobbingu.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety i jednocześnie informujemy, że ma ona charakter anonimowy.
1. Na początek prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jak Pani/Pan rozumie słowo „mobbing”?
2. Jeżeli w obecnym miejscu pracy osobiście doświadcza Pani/Pan negatywnych postaw i zachowań lub jest świadkiem takich działań wobec współpracowników, proszę zaznaczyć ich rodzaj i wskazać częstotliwość występowania.
Nie występujeŚrednio 1 raz na tydzieńCzęściej niż 1 raz na tydzień1–2 razy w miesiącu i rzadziej
Reagowanie na uwagi podniesionym głosem lub krzykiem
Reagowanie wyzwiskami lub wymyślaniem
Utrudnianie wypowiadania się, ciągłe przerywanie wypowiedzi
Ustne groźby i pogróżki
Groźby i pogróżki na piśmie
Nękanie telefonami, SMS-ami, e-mailami
Krytykowanie sposobów wykonywania pracy i jej rezultatów
Krytykowanie życia osobistego
Wykonywanie poniżających obraźliwych gestów
Kierowanie spojrzeń o jednoznacznie negatywnym zabarwieniu
Ignorowanie i lekceważenie pracownika w grupie (izolowanie, traktowanie „jak powietrze”)
Unikanie rozmów i kontaktów z pracownikiem
Przeniesienie pracownika na inne miejsce w tym samym pomieszczeniu, oddalone od reszty współpracowników
Odizolowanie pracownika od zespołu poprzez przeniesienie go do innego pomieszczenia
Utrudnianie lub zakazywanie kontaktów z innymi pracownikami
Kierowanie do przełożonego szkalujących opinii ustnych lub pisemnych
Niszczenie reputacji przez szerzenie negatywnych opinii wśród współpracowników
Publiczne wyśmiewanie kompetencji lub ich podważanie
Publiczne wyśmiewanie wyglądu zewnętrznego
Nie występujeŚrednio 1 raz na tydzieńCzęściej niż 1 raz na tydzień1–2 razy w miesiącu i rzadziej
Parodiowanie sposobu mówienia, chodzenia lub gestów
Przezywanie lub stosowanie wyrażeń mających obrazić i poniżyć
Plotkowanie
Sugerowanie choroby psychicznej
Kierowanie na badania psychiatryczne
Utrudnianie wykonywania obowiązków zawodowych przez blokowanie dostępu do informacji służbowych
Pozbawienie narzędzi pracy (telefonu, komputera etc.)
Bezzasadne odbieranie zadań wcześniej zleconych do wykonania
Zlecanie zadań znacznie poniżej posiadanych kwalifikacji i umiejętności
Zlecanie zadań przerastających możliwości i kwalifikacje
Przydzielanie zbyt dużej ilości obowiązków w porównaniu z innymi pracownikami
Zlecanie prac bezsensownych, poniżających lub obraźliwych
Zlecanie prac niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub przerastających fizyczne możliwości pracownika
Niezlecanie żadnych zadań do wykonania
Zarzucanie braku odpowiednich kwalifikacji
Oskarżenia o niepopełnione błędy
Nakłanianie do dobrowolnej rezygnacji z zajmowanego stanowiska
Nakłanianie do dobrowolnej rezygnacji z pracy i odejścia z firmy
Wymuszanie określonych postaw pod groźbą wypowiedzenia umowy o pracę
Przywłaszczanie sobie efektów pracy pracownika
Nie występujeŚrednio 1 raz na tydzieńCzęściej niż 1 raz na tydzień1–2 razy w miesiącu i rzadziej
Zachęcanie innych pracowników do prowadzenia negatywnych działań
3. Jeżeli zachowania – zaznaczone przez Panią/Pana w powyższym pytaniu – mają negatywny wpływ na Pani/Pana funkcjonowanie zawodowe i osobiste, proszę poniżej zaznaczyć zmiany w Pani/Pana funkcjonowaniu
Opisany stan nie występujeOpisany stan trwa 1–5 m-cyOpisany stan trwa ok. 6 m-cyOpisany stan trwa pow. 6 m-cy
Odczuwam wewnętrzny niepokój.
Odczuwam lęk przed pójściem do pracy i kontaktem z pracownikiem (pracownikami), z którym (którymi) jestem w konflikcie.
Odczuwany przeze mnie wewnętrzny niepokój i lęk jest coraz większy.
Występują coraz większe napięcia pomiędzy mną a osobami, które prowadzą wobec mnie negatywne działania.
Dochodzi do napięć między mną a współpracownikami, którzy nie są zaangażowani w konflikt.
Czasami nie wytrzymuję napięcia i nie mogę się opanować. Reaguję wówczas w nieuprzejmy sposób, odpowiadając podniesionym głosem lub krzykiem.
Moje nieopanowane zachowanie i napięcia w relacjach spowodowały, że mam opinię konfliktowej osoby.
Nie mogę skoncentrować się na tym, co robię.
Zapominam o wykonywaniu niektórych obowiązków zawodowych.
Moje obowiązki wykonuję z coraz większym wysiłkiem.
Nie jestem w stanie dobrze wykonywać moich dotychczasowych obowiązków zawodowych.
Nie jestem w stanie sprostać nowym zadaniom, wymagającym większego zaangażowania.
Praca nie przynosi mi już satysfakcji.
Tracę wiarę we własne możliwości zawodowe.
Coraz bardziej negatywnie myślę o przyszłości.
Jestem świadomy własnej bezsilności.
Wpadłem w nałóg (alkoholizm, palenie papierosów etc.).
Kiedy wracam do domu, nie mam ochoty rozmawiać z domownikami.
Od czasu moich problemów w pracy dochodzi w moim domu do napięć, sprzeczek i kłótni z mojego powodu.
Opisany stan nie występujeOpisany stan trwa 1–5 m-cyOpisany stan trwa ok. 6 m-cyOpisany stan trwa pow. 6 m-cy
Korzystam ze zwolnień lekarskich częściej niż dotychczas.
Nie wiem, jak sobie poradzę, jeśli stracę obecną pracę.
4. Jeżeli wymienione zachowania wywołały u Pani/Pana dolegliwości i stany chorobowe, proszę poniżej zaznaczyć rodzaj dolegliwości i chorób
Opisany stan nie występujeOpisany stan trwa 1–5 m-cyOpisany stan trwa ok. 6 m-cyOpisany stan trwa pow. 6 m-cy
Napięcie nerwowe
Bezsenność
Bóle lub zawroty głowy
Zaburzenia koncentracji
Zaburzenia żołądkowe, nudności lub wymioty
Brak apetytu
Wzrost ciśnienia tętniczego krwi
Dolegliwości sercowe (zaburzenia rytmu serca, zawał mięśnia sercowego etc.)
Skłonność do płaczu
Drżenie rąk
Blokada reakcji fizycznych lub sztywnienie kończyn (efekt „sztywnych nóg”), problemy ze stawami i mięśniami
Bóle kręgosłupa
Bóle pleców i karku
Bóle w klatce piersiowej
Dolegliwości neurologiczne (np. kłopoty z mówieniem, jąkanie się)
Udar mózgu
Osłabienie lub wyczerpanie fizyczne (brak siły)
Omdlenia
Myśli samobójcze
Opisany stan nie występujeOpisany stan trwa 1–5 m-cyOpisany stan trwa ok. 6 m-cyOpisany stan trwa pow. 6 m-cy
Próba samobójcza


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .